Garrett Wilson
Ken Blaze-USA h?m nay th? thao
T? b? c day

tỷ lệ kèo bóng đá trực tiếp hôm nay T? b? day tu?n 3: ?? ??n lc ph?n ?ng

C?p nh?t vo ngy: 20 thng 9 n?m 2022, 5:02 PM ET

??o s? bng ? t??ng t??ng Matthew Berry ?? tham gia ??i v hai ch??ng trnh c?a anh ?y ?? bao g?m t?t c? cc ma. Dnh cc ngy trong tu?n vo bu?i tr?a v?iGi? h?nh phc bng ? t??ng t??ngV sau ?, m?i Ch? nh?t lc 11 gi? sng s?n sng ?? kh?i ??ng v?iFantasy Football Pregame.Xem c? hai ch??ng trnh tr?c ti?p trnCon c?ngv b?t pht l?i cho ch??ng trnh ngy trong tu?n trnNFL trn knh YouTube NBC.

Trong bng ? gi? t??ng, ranh gi?i gi?a ph?n ?ng qu m?c v ph?n ?ng km l t?t v kh?ng r? rng.

M?t ng??i ch?i ??t ng?t v ??i khi kh?ng th? gi?i thch ???c v? c? h?i v/ho?c s?n xu?t c th? khu?y ??ng s? cu?ng lo?n gi?a cc nh qu?n ly t??ng t??ng, nh?ng ng??i c?m th?y p l?c ph?i hnh ??ng v hnh ??ng ngay bay gi? - ?? s? d?ng ?u tin t? b? ho?c th?i bay ngan sch ??i ly mi?n ph c?a h? vo m?t anh chng tr?ng r?t t?t vo Ch? nh?t Chi?u (ho?c t?i ch? nh?t, n?u b?n, nh? t?i, h?y ??i c? ngy cho t?i ch? nh?t).

Chng t?i c t th?i gian quy gi cho ph?n ?ng d??i. Chng ta l m?t ma ng?n. ?ay kh?ng ph?i l bng chy hay bng r?; Chng t?i kh?ng c nh?ng tr ch?i ma gi?i th??ng xuyn v? ngh?a, v? ngh?a ?? lm vi?c. Chng t?i gi?i quy?t cc c? m?u nh?, lm t?t nh?t c th? v?i m?t lo?t cc s? li?u c th? cho chng t?i th?y ai trn day t? b? c th? ??y chng t?i ??n vinh quang gi? t??ng, ho?c m?t ci g ? gi?ng nh? n. Ph?n ?ng qu m?c l t? nhin m?c d. Chng t?i thch nh?ng g chng t?i th?y v chng t?i mu?n nh?ng g chng t?i mu?n.

V??t qua nh?ng thnh ki?n ??ny v tm ra vng trung gian k? di?u gi?a ph?n ?ng qu v d??i l cha kha ?? lm vi?c v?i day v?i s? t?nh to, v?i m?t ci ??u r? rng kh?ng c lo?i hnh n?o v? ngh?a th??ng khi?n chng ta g?p r?c r?i. Chng ta l nh?ng sinh v?t tnh c?m, nh?ng ng??i ?? cho s? h?i v t?c gi?n v lo l?ng h??ng d?n chng ta. H?y ghi nh? ?i?u ny khi b?n th?c hi?n cc ??ng tc ??i hnh ??u ma, ??c bi?t l sau khi b?t ??u ma gi?i khi?n r?ng hm c?a b?n mi vo ban ?m. K?t thc bu?i tr? li?u c?a b?n.

T?i s? c? g?ng h?t s?c ?? s? d?ng kh?ng gian ny nh? m?t m?i tr??ng ?n ha cho cc ph?n ?ng m?t tu?n, can b?ng cc nhu c?u ng?n h?n c?a cc nh qu?n ly t??ng t??ng v?i tri?n v?ng di h?n cho nh?ng ng??i ch?i ??n gi?n l kh?ng ???c x?p h?ng ?? gi?i ??u. Ti?n nghi kh?ng tr? nn t? nhin ??i v?i t?i, m?t ng??i c tr t??ng t??ng ho?t ??ng qu m?c c th? t?o ra hng tr?m k?ch b?n v? t??ng lai tr??c m?t c?a ng??i ch?i d?a trn vi?c s? d?ng, ??i c?a anh ?y v cc tr?n ??u s?p t?i c?a anh ?y.

D??i ?ay l xe bn t?i t? b? tu?n th? 3 c?a t?i. T?i ?? bao g?m vi?c nh?ng ng??i ch?i ny nn ???c mua trong cc gi?i ??u nh? h?n hay l?n h?n, v lo?i hnh no s? ph h?p (ho?c x?u) cho cc ty ch?n day t? b? ny.

Top 10 tu?n 3 mi?n tr?
Quy?n ?u tin Ng??i ch?i Ch?c v? ??i % ???c x?p h?ng
1. Garrett Wilson WR NYJ 23%
2. Jakobi Meyers WR Ne 35%
3. Jahan Dotson WR L 43%
4. Raheem Mostert RB Mia 43%
5. Darrel Williams RB ARI 4%
6. Eno Benjamin RB ARI 11%
7. Jordan Mason RB SF 5%
s? 8. Brian Robinson RB L 48%
9. Marcus Mariota QB ATL 33%
10. Evan Engram Te JAC 21%

Ti?n v?

Top QB t? b? b? sung cho Tu?n 3

Quy?n ?u tin Ng??i ch?i ??i ?? tham gia
1. Marcus Mariota ATL 33%
2. Jared Goff Det 22%
3. Joe Flacco NYJ 2%
4. Ryan Tannehill M??I 19%

Marcus Mariota (ATL)
Truy?n hnh: 33 ph?n tr?m

Mariota kh?ng nn b? nh?m l?n v?i m?t b? kh?i ??ng hng tu?n ? cc ??nh d?ng 12 ??i. Trong m??i ??ng ??i b?t ??u m?t t? k?t, anh ta kh?ng nn ???c pht hnh.

? l s? v?i v? c?a Mariota, nh? b?n c th? ?on, ?i?u ? lm cho anh ?y th v? nh? m?t l?a ch?n t??ng t??ng. Anh ?y ?? ghi l?i 18 n? l?c v?i v? qua hai tr ch?i; Anh ?y c m??i l?n ch?y ???c thi?t k?, th? ba trong s? cc QB trong ma tr? ny. Mariota, ng??i c ba l?n v?i Kyle Pitts nh? m?t suy ngh? l?i (t?i kh?ng ?in).

Mariota trong Tu?n 3 c m?t tr?n ??u v?i hng phng th? c?a Seahawks cho php EPA cao nh?t c?a NFL tr? l?i. Ch? c su ??i ?ang t? b? t? l? thnh c?ng v??t qua cao h?n so v?i ti bi?n, m?t trong tm phng th? t? b? h?n su yard m?i l?n ch?i. Mariota c th? c m?t ci g ? c?a tr?n ch?ng l?i hng phng th?, chng t?i s? nh?m m?c tiu trong su?t n?m 2022.

Jared Goff (Det)
Danh sch: 22 ph?n tr?m

Goff ?? c m?t l??ng l?n kh?i l??ng ? pha anh ta, ?i?u ny s? l c?n thi?t n?u anh ta s? tr? nn t??ng t??ng nh? m?t streamer ho?c l m?t l?a ch?n trong cc ??nh d?ng Superflex. Anh ?y ?? quay tr? l?i ?? v??t qua 77 l?n trong hai tu?n, d?n ??n su ?i?m v??t qua ch? v?i 6,6 yard m?i l?n th?.

Xin ??ng hi?u l?m. Goff l cng Goff c?. Anh ?y l th? 27 v? t? l? hon thnh so v?i d? ki?n ??v th? 26 v? t? l? thnh c?ng trn m?i l?n gi?m. Anh ?y v?n t?. Tuy nhin, m?t tr?n ??u tu?n th? 3 ch?ng l?i nh?ng ng??i Viking ???c yu thch n?ng n?, c th? d?n ??n m?t lo?t cc n? l?c v??t qua. Lions cho th?y trong Tu?n 2 ch?ng l?i cc ch? huy c m?t trong nh?ng t? l? v??t qua cao nh?t c?a NFL so v?i d? ki?n. Ng??i Viking, trong khi ?, v?i t? cch l hng phng th? ph?u v??t qua th? n?m c?a NFL v ?? t? b? nhi?u san th? ba c?a gi?i ??u m?i l?n ch?i (6.4). Goff nn ???c ph?c v? trong tu?n 3.

Cc ti?n v? khc cho ??i hnh

Ryan Tannehill (19 ph?n tr?m): Tannehill l b?t c? ?i?u g ngo?i tr? m?t l?a ch?n b?t ??u m?i tu?n trong cc gi?i ??u 12 ??i. Anh ta th?m ch c th? kh?ng th?c hi?n vi?c c?t ? cc ??nh d?ng 14 ??i. Tuy nhin, anh ta nn th v? trong Tu?n 3 tr??c m?t hng phng th? Raiders kh?n kh? t? b? EPA th? xu?ng cao th? tm.

Joe Flacco (2 ph?n tr?m): Flacco ?ang g?t hi t?t c? cc l?i ch c?a m?t hnh vi ph?m t?i c?a Jets c t? l? v??t qua trung l?p 70 ph?n tr?m ??n Tu?n 2. Hy v?ng l Jets s? l?i b? bu?c ph?i ?u?i theo ?i?m trong Tu?n 3 ch?ng l?i Bengals. Tuy nhin, nh?ng ng??i Bengals c?c k? th?t v?ng ?? ??t s? ki?n ? vo cau h?i nghim tc. QB8 c?a Fantasy c gi tr? m?t ci nhn kh kh?n ? cc ??nh d?ng Superflex. Tuy nhin, hng phng ng? c?a Cincinnati h?u nh? kh?ng ph?i l m?t c hch: Ch? c tm hng phng ng? ?? t? b? t? l? thnh c?ng th?p h?n trong ma gi?i ny.

My thu r?ng

Top WR mi?n tr? cho Tu?n 3
Quy?n ?u tin Ng??i ch?i ??i % ???c x?p h?ng
1. Garrett Wilson NYJ 23%
2. Jakobi Meyers Ne 35%
3. Jahan Dotson L 43%
4. Josh Palmer Lac 27%
5. Breshad Perriman TB 0%
6. Rondale Moore ARI 20%
7. Greg Dortch ARI 7%
s? 8. Sterling Shepard NYG 11%
9. Ashton Dulin Ind 1%
10. N? - Brown DAL 2%
11. Scotty Miller TB 0%

Garrett Wilson (NYJ)
Danh sch: 23 ph?n tr?m

C nh?ng k? nh?p nhy v? nh?ng g s? ??n trong Tu?n 1 c?a Jets, trong tay c?a Qu?. Wilson l m?t ph?n ba kh?ng xa trong cc tuy?n ???ng chuy?n v ???c nh?m m?c tiu vo 24 ph?n tr?m cc tuy?n ???ng c?a anh ?y, cao h?n m?t cht so v?i Corey Davis v cao h?n Elijah Moore. Joe Flacco Th??ng b? kha trn Wilson khi cc my bay ph?n l?c ch?i t? pha sau ch?ng l?i Baltimore. Khi t?i ni chuy?n v?i Patrick Kerrane c?a Rotoworld trn podcast Recap t?i ch? nh?t c?a chng t?i, c? hai chng t?i ??u nh??n my khi s? d?ng ngy khai m?c c?a Wilson. ?i?u ? lm cho hai l?ng my nh??n ln, theo cc phan tch.

Vi?c s? d?ng v hi?u qu? c?a anh ?y ti?p t?c, nh? b?n c th? ?? th?y, trong Tu?n 2 so v?i Browns. Wilson, m?t l?a ch?n top 10 trong D? th?o NFL n?m 2022, ?? thu ???c tm trong s? 14 m?c tiu trong 102 yard v hai l?n ch?m bng, bao g?m c? ng??i chi?n th?ng trong tr ch?i. Anh ?y ?? d?n ??u cc Jets v?i t? l? m?c tiu 31,8 ph?n tr?m v m?t l?n n?a ??ng m?t m?c tiu h?p d?n trn m?i t?c ?? ch?y tuy?n ???ng l 38 ph?n tr?m. Moore, trong khi ?, ???c nh?m m?c tiu ch? 10,9 ph?n tr?m cc tuy?n ???ng c?a anh ta ch?ng l?i Cleveland.

T?i kh?ng ngh? r?ng vi?c ti?p c?n Wilson trn day trong tu?n ny l hon ton ph?n ?ng n?u b?n phai m? r?ng v th?y mnh c?n kh?i ??u c?m v ch?i. Cc my bay ph?n l?c b?c mi. H? c t? l? v??t qua trung tnh 70 ph?n tr?m trong hai tu?n, cao th? ba trong gi?i ??u. H? ?ang t? b? EPA cao th? hai c?a gi?i ??u m?i l?n ch?i. H? s? theo ?u?i cc ?i?m trong c? ma. Vi?c s? d?ng ??u ma c?a Wilson c th? th? hi?n vai tr l?n h?n khi ma gi?i m?c trong m?t hnh vi ph?m t?i th?m ch kh?ng gi? v? ch?y bng. ?i?u t?i t? nh?t c th? x?y ra v?i tri?n v?ng t??ng t??ng di h?n c?a Wilson? S? tr? l?i c?a nhm ?? th?t b?i trong l?a ch?n t?ng th? th? hai 2021, Zach Wilson.

Jakobi Meyers (NE)
Truy?n hnh: 35 ph?n tr?m

Meyers kh?ng nn c s?n trn nhi?u, n?u c, day t? b? gi?i ??u 12 ??i. N l Nelson Agholor ng??i ?? th?c hi?n v? k?ch splashy v?i Pittsburgh trong Tu?n 2, nh?ng chnh Meyers l ng??i ti?p t?c lm nam cham cho cc m?c tiu c?a nh?ng ng??i yu n??c. Sau khi anh ta b?t ???c chn trong s? 13 m?c tiu trong 95 yard so v?i Steelers, Meyers hi?n c 31 % th? ph?n trong m?t hnh vi ph?m t?i ? New England m c th? s? kh?ng th? thi?t l?p ???c cu?c ch?y nh? h? mu?n r?t mu?n.

Vi?c s? d?ng c?a Meyers trong khe s? ti?p t?c khi?n anh ta tr? thnh m?c tiu d? dng cho Mac Jones. Anh ta c?n ph?i ???c x?p h?ng trong cc gi?i ??u 12 ??i b?t ??u 3-4 ng??i nh?n.

Jahan Dotson (L)
Truy?n hnh: 43 ph?n tr?m

T?i m?t l?n n?a yu c?u b?n ch?n Dotson. Ch?ng l?i Detroit trong Tu?n 2, anh ?y ?? ch?y m?t tuy?n ???ng trn m?i Carson Wentz Th? tr? l?i v m?t l?n n?a hi?u qu? v?i n?m m?c tiu c?a mnh, b?t b?n trong 59 yard v m?t c ch?m bng.

Washington xu?t hi?n s?n sng v s?n sng thi?t l?p ???ng chuy?n trong n?m nay. T? l? v??t qua trung tnh 65 ph?n tr?m c?a h? s? g?i y nhi?u. M?c d chia s? m?c tiu c?a Dotson l m?t r?c r?i, t?i s? hy v?ng vai tr c?a anh ?y s? pht tri?n trong m?t hnh vi ph?m t?i c?a cc ch? huy m kh?ng th? ho?c s? kh?ng ch?y bng. Dotson, m?t top 15 gi? t??ng r?ng su?t hai tu?n, nn ti?p t?c t?n h??ng ph?m vi b?o hi?m duy nh?t trong khi ??i l?p bng ram th? hai v? pha Terry McLaurinpha bn c?a l?nh v?c.

Josh Palmer (LAC)
Danh sch: 27 ph?n tr?m

Chng t?i ?? ???c th?ng bo r?ng Palmer s? r?t vui trong ma gi?i ny. ? l b?t c? ?i?u g ngoi ni?m vui, v Palmer c b?y l?n b?t trong 35 yard v m?t l?n ch?m vo th?i gian rc. Keenan Allen .

Tuy nhin, anh ta ?? ?i?u hnh m?t tuy?n ???ng trn 98 ph?n tr?m c?a cc b? s?c 2 c?a cc B? s?c v s? v?n l m?t ng??i ch?i gi?m mi?n l Allen ph?i ng?i ngoi. N?u Herbert b? l? th?i gian v?i ch?n th??ng x??ng s??n c?a mnh, Palmer kh?ng th? ch?i ???c ? cc ??nh d?ng 12 ??i.

Ng??i nh?n khc cho ??i hnh

Breshad Perriman (0 ph?n tr?m): Perriman ?i?u hnh m?t tuy?n ???ng trn 77 ph?n tr?m c?a mo d?ng c?mTu?n 2 gi?m xu?ng v b?t ???c ba trong s? n?m m?c tiu trong 45 yard v ?i?m s? so v?i cc v? thnh. Perriman ch?y cc tuy?n ???ng t? c? bn ngoi v t? khe. Mike Evans'H? th?ng treo m?t tr ch?i ??m b?o Perriman s? ph?c v? nh? m?t s? kh?i ??u b?t ??u trong Tu?n 3 ch?ng l?i Green Bay. M?t tri c?a anh ta kh?ng ph?i l nh?ng g n c th? x?y ra trong hnh vi ph?m t?i c?a Bucs b? m ?nh b?i Old. Qua hai tr?n ??u, Tampa c t? l? chuy?n th?p th? b?y c?a gi?i ??u d? ki?n. Brady Bucs l m?t ??i ch?y ??u tin. ?i?u ch?nh.

Chris Olave (60 ph?n tr?m): T?i ?? kh?ng lm n?i b?t cc tan binh (v kh?ng ??a anh ?y vo Top-ten c?a t?i) b?i v anh ?y ?? ???c x?p h?ng trong h?u h?t cc gi?i ??u. C l? anh ?y kh?ng ph?i l ng??i b?t ??u ? h?u h?t cc ??nh d?ng 10 ??i, nh?ng trong 12 ??i gi?i ??u, ??i hnh c?a anh ?y s? ??t t?i 100 ph?n tr?m. Olave b?t ??u ph v? cc m? hnh san kh?ng kh trn ton th? gi?i trong Tu?n 2 ch?ng l?i Bucs, khi anh ta ln t?i 334 san kh?ng kh - nhi?u h?n 154 so v?i b?t k? ai khc vo Ch? nh?t. ?? sau trung bnh c?a anh ?y c?a m?c tiu (26) ??i v?i Tampa s? cho th?y Olave s? kh?ng ph?i l nh s?n xu?t nh?t qun nh?t. Nh?ng m Jameis Winston R? rng l s?n sng ??a bng xu?ng d??i m?i ?e d?a h? t?ng t?t nh?t c?a ??i - m?t anh chng ?? x to?c cc tr??ng ??i h?c vo nh?ng c ?nh sau t?i bang Ohio.

Rondale Moore (20 ph?n tr?m): Danh sch c?a Moore ?ang tr??t v? pha 0 sau m?t cu?c b?u c? trong ? nhi?u nh phan tch bng ? th?c s? v gi? t??ng (bao g?m c? t?i) ?? t?ng gi trong giai ?o?n r?ng n?m th? hai. My thu khe d? phng Greg DortchVi?c s? d?ng qua hai tr ch?i c th? c ngh?a l r?t nhi?u tuy?n ???ng v m?c tiu cho Moore khi anh ta tr? v? sau ch?n th??ng gan kheo. ? v?n c th? l m?t vi tu?n n?a. Anh ta nn ???c ch?n trong cc gi?i ??u 12 ??i v?i b?ng gh? sau.

Greg Dortch (7 ph?n tr?m): Dortch SZN ti?p t?c kh?ng suy gi?m trong Tu?n 2. Kyler MurrayNg??i nh?n khe c?m ?? ch?y m?t tuy?n ???ng trn 78 ph?n tr?m c?a Arizona Drops v b?t ???c c? b?n m?c tiu c?a anh ta trong 55 yard v m?t c ch?m bng. Dortch ?? c m?t chuy?n ?i ch?i gi? t??ng kh?ng ??c bi?t trong khi ?i ch?ng l?i gc khe n?i b?t c?a Raiders Nate Hobbs, ng??i trong Tu?n 1 cho php cc san th?p th? ba trn m?i l?n ch?p, theo PFF. Dortch l m?t ng??i b?t ??u 12 ??i n?u Rondale Moore (gan kheo) v?n ng?i ngoi trong Tu?n 3.

Sterling Shepard (11 ph?n tr?m): Cho d chng ta c thch hay kh?ng (chng ta kh?ng), Shepard c l? l ng??i nh?n s? 1 c?a Ng??i kh?ng l?. Anh ta ?? nhn th?y m?t m?c tiu trn 21 ph?n tr?m cc tuy?n ???ng chuy?n c?a anh ta qua hai tr ch?i v ch?ng l?i Panthers trong Tu?n 2, anh ta ?? d?n ??u New York v?i su l?n b?t bng trn 11 m?c tiu trong 34 yard. Daniel Jones'Nhi?u thi?u st s? ti?p t?c gi? ???c tri?n v?ng t??ng t??ng c?a m?i ng??i b?t bng c?a Ng??i kh?ng l?, m?c d Shepard c th? h?u ch trong cc gi?i ??u PPR sau v?i nhi?u ?i?m u?n. Nh?ng ng??i kh?ng l? l Top-Top trong t? l? v??t qua d? ki?n ??trong Tu?n 2. Brain Daboll, n?u b?n ?ang ??c: thm v? ?i?u ?, xin vui lng.

Ashton Dulin (1 ph?n tr?m): Dulin ?? l?ng l? ??ng m?t m?c tiu 31,6 % hng ??u trn m?i tuy?n ???ng ch?y qua hai tr ch?i. Anh ?y ?? l?nh ??o Colts nh?n ???c trong Tu?n 2 c?a h? t?i Jacksonville v c l? ?? ginh ???c m?t v? tr cng v?i Michael Pittman (Quad) v Alec Pierce (ch?n ??ng), c? hai ??u ng?i ngoi ch?ng l?i Jags. L?p PFF Dulin l nhm cao nh?t c?a ??i ??n Tu?n 2.

N? - Brown (2 ph?n tr?m): H?y c?n th?n v?i mu nau. Dng m?t l?n ch?m bng n?m, 91 yard c?a anh ?y ch?ng l?i Bengals c th? khi?n anh ?y tr?ng gi?ng nh? 1B c?a Dallas Ceedee LambTy ch?n nh?n 1A. Nh?ng chnh Lamb l ng??i ch? huy t? l? m?c tiu 36,6 ph?n tr?m so v?i Cincinnati, trong khi Brown th?y m?t s? 16,6 ph?n tr?m t xu?t s?c h?n Cooper Rushc? g?ng. Anh ta s? kh?ng ???c gip ?? b?i n?i m ?nh c?a Cowboys v?i vi?c ?i?u hnh m?t hnh vi ph?m t?i can b?ng b?t k? k?t qu?. Brown ch? c th? b?t ??u cho cc nh qu?n ly t??ng t??ng d?ch v? nh?n th?c Michael GallupS? tr? l?i sau ch?n th??ng ACL.

Scotty Miller (0 ph?n tr?m): ?ay hon ton l m?t gi?i ??u sau th?m. Xin ??ng theo ?u?i vi?c s? d?ng Tu?n 2 c?a Miller n?u b?n ? ??nh d?ng 12 ??i. Miller Subbed trong Mike Evans Sau khi Evans b?t ??u cu?c c?i l?n hng n?m c?a mnh v?i Arch-Nemesis Marshon Lattolas v sau ? ?? b? ?nh ch? cho tr?n ??u tu?n ny v?i Packers. Miller ?? ???c nh?m m?c tiu vo tm trong s? 19 tuy?n ???ng c?a mnh ch?ng l?i New Orleans trong khi ??ng m?t ?? sau m?c tiu trung bnh 16,9, m?i PFF. Anh k?t thc v?i ba l?n l?y trong 34 yard. Darling phan tch c th? v?p ph?i s? b? sung ??y ?? c?a Snaps trong Tu?n 3 nh? l s? thay th? chnh c?a Evans.

Ch?y l?i

B? sung t? b? RB hng ??u cho Tu?n 3
Quy?n ?u tin Ng??i ch?i ??i % ???c x?p h?ng
1. Raheem Mostert Mia 43%
2. Darrel Williams ARI 4%
3. Eno Benjamin ARI 11%
4. Rachaad White TB 35%
5. Jordan Mason SF 5%
6. Brian Robinson L 43%

Raheem Mostert (Mia)
Truy?n hnh: 43 ph?n tr?m

Kh?ng ph?i trong lin minh c?a t?i, Twitter s? gay b?o lo?n v? khuy?n ngh? ny. Nh? ch? th?.

Mostert ?? ch?i t?t pha sau Chase Edmonds trong tu?n 1 ch?ng l?i nh?ng ng??i yu n??c. Nh?ng ?ay l s? ch xt: Edmonds l ng??i t?i t? nh?t trong NFL vo ngy khai m?c. Anh ?y ?? c nh?ng san cao nh?t c?a gi?i ??u d? ki?n ??cho m?i l?n th? trong khi ??i m?t v?i tm h?u v? trong h?p v?i m?c th?p 16 ph?n tr?m c?a nh?ng n? l?c v?i v? c?a anh ?y.

Mostert tu?n tr??c ch?ng l?i Baltimore ?? b?t ??u v d?n d?t san sau c?a Dolphins v d?n d?t Edmonds ? Carries, 11-5. S? pht tri?n quan tr?ng nh?t ? ?ay l vi?c chia tch c?ng vi?c b?t ??u v?i Edmonds, chuyn gia b?t qua ???c cho l. C l? vi?c s? d?ng s? kh?ng dnh. Ch?c ch?n c th? x?y ra trong m?t hnh vi ph?m t?i ? Miami v?n ?ang tm ki?m danh tnh c?a n. Mostert nn ???c thm vo b?i cc nh qu?n ly kht ?? ch?y l?i cc ty ch?n.

M?t y?u t? ph?c t?p ? ?ay l hi?u su?t Tu?n 2 c?a Edmonds. Anh ?y kh gi?i, ??t ???c 33 yard trn n?m carry v g?n nh? ph v? m?t cu?c ch?y di trong quy IV. B?n kh?ng th? b?t ??u Edmonds trong cc gi?i ??u 12 ??i nh?ng b?n c?ng kh?ng th? th? anh ta.

Eno Benjamin (Ari)
Danh sch: 11 ph?n tr?m

Darrel Williams (Ari)
Danh sch: 4 ph?n tr?m

Nh?ng g tr?ng gi?ng nh? m?t tnh hu?ng san sau r? rng ? Arizona bay gi? l m?t m? h?n ??n c th? ph h?y b?t k? kh? n?ng t??ng t??ng no James Conner Th?i gian b? l? v?i ch?n th??ng m?t c chan m anh ta ph?i ch?u trong Tu?n 2. V?n ?? m?t c chan c?a Conner, theo Ian Rapoport c?a NFL Network, kh?ng ph?i l s? gi?ng nhau. ?i?u ? kh?ng ng?n c?n anh ta m?t tch tu?n 3 ch?ng l?i Rams.

Eno Benjamin Trong Tu?n 1 d??ng nh? ph h?p v?i vai tr lo?i c?ng vi?c n?u Conner b? l? b?t c? lc no vo n?m 2022. Nh?ng hy v?ng ? (chng t?i yu m?t san sau r? rng) ?? b? tan v? trong tu?n 2 khi Darrel Williams Ch?y nhi?u tuy?n ???ng h?n Benjamin v ph h?p v?i m?c tiu c?a mnh v lao vo Vegas. Williams c v? l san ng?n ?a thch c?a ??i; Anh ta ??m trong m?t c ch?m bng ng?n vo Raiders trong hi?p hai sau khi Conner ra ?i. Williams c?ng x to?c m?t chi?c 30 yard mang theo tm n? l?c c?a mnh.

N?u b?n bu?c t?i ch?n m?t H?ng y tr? l?i b?ng cch ?e d?a s? nm t?i ra kh?i my bay, tr??c tin t?i s? h?i t?i sao b?n ph?i dng ??n cc bi?n php nh? v?y. Sau ?, t?i s? ni Williams. C l? anh ta ph h?p v?i nguyn m?u Conner nhi?u h?n Benjamin, m?t ni?m ?am m lau n?m c?a c?ng ??ng phan tch. B?t c? ai nh?n ???c vai tr d?n ??u cho cc H?ng y c th? s? th?y m?t lo?t cc c? h?i c gi tr? cao (ti?p khch c?ng v?i cc khu v?c xanh), nh? Conner ?? c t? ??u ma gi?i 2021. ?i?u ny kh?ng c ngh?a l Benjamin cn thi?u. Anh ?y kh?ng. Ch? c su l?ng c san cao h?n so v?i d? ki?n ??cho m?i l?n th? trong ma ny. 2,63 yard c?a anh ?y sau khi ti?p xc cho m?i l?n th? t?t h?n nh?ng ng??i nh? Leonard Fournette v Jonathan Taylor. Benjamin c th? l tuy?t v?i.

M?t l?u y: Rams, ng??i ??i ??u v?i Arizona trong tu?n ny, l m?t c?n c m?ng ch?y l?i tr?n ??u. Kh?ng c ??i no t? b? EPA th?p h?n m?i l?n so v?i LA trong hai tr?n ??u tin c?a ma gi?i. ?i?u ? kh?ng c ngh?a l Williams (ho?c Benjamin) kh?ng th? ??n ? v?i c?ng vi?c b?t qua.

Rachaad White (TB)
Truy?n hnh: 35 ph?n tr?m

?ay kh?ng ph?i l Bucs c?a ?ng c?a b?n. H? th?m ch kh?ng m?c ??ng ph?c kem n?a.

Phin b?n 2022 c?a mo d?ng c?mHnh vi ph?m t?i c?a Tampa tri ng??c v?i nh?ng g n ?? x?y ra vo n?m 2020 v 2021, khi Bucs l m?t hnh vi ph?m t?i tr??c khi v??t qua. Trong hai tu?n, h? c t? l? v??t qua th?p th? ba c?a NFL so v?i d? ki?n ??? ??u tin v m??i v t? l? v??t qua th?p th? tm so v?i d? ki?n.

?i?u ? lm cho White - ng??i c tm mang qua hai tr ch?i - m?t trong nh?ng l?a ch?n b?o hi?m ch?y tr? l?i quan tr?ng nh?t trong t??ng t??ng. Anh ?y s? l m?t RB1 n?u Leonard Fournette ?? b? ??p vo ma th? ba lin ti?p. Tr?ng nn ???c x?p l?i b?i b?t c? ai tm ki?m m?t c c?m v ch?i d?a trn d? phng.

Khc ch?y tr? l?i ??i hnh

Jordan Mason (5 ph?n tr?m): Tyrion Davis-Price d? ki?n ??s? b? l? vi tu?n v?i bong gan m?t c chan cao. ?i?u ? lm cho Mason, m?t ??i ly mi?n ph ch?a ???c ghp Jeff Wilson. Davis-Price ?? ch?ng ki?n ??14 trong s? 32 n? l?c g?p rt c?a 49ers trong Tu?n 2 ch?ng l?i Seattle. Mason c th? ngay l?p t?c nhn th?y nh?ng c ch?m hai ch? s? trong m?t hnh vi ph?m t?i v?i t? l? v??t qua th?p nh?t c?a gi?i ??u so v?i d? ki?n. ?u ?i?m c?a Mason l r?t l?n n?u Wilson b? d?n ln.

Brian Robinson (48 ph?n tr?m): Robinson v? cng tr? l?i th?c hnh ch? huy vo tu?n tr??c trong m?t kh? n?ng h?n ch? (r?t), lm vi?c sang m?t bn. ?nh b?i cc nh v?n hy v?ng cc tan binh s? tr? l?i trn san vo gi?a thng 10. C th? m?t m?t vi tu?n nh?ng Robinson c m?t c st th?c s? ?? cu?i cng l v? tr d?n ??u c?a Washington tr? l?i. Antonio Gibson Qu?n ly 28 yard trn 14 mang trong Tu?n 2 ch?ng l?i Lions.

K?t thc ch?t ch?

Top Te t? b? b? sung cho Tu?n 3
Quy?n ?u tin Ng??i ch?i ??i % ???c x?p h?ng
1. Evan Engram JAC 21%
2. Juwan Johnson KH?NG 0%
3. Logan Thomas L 14%
4. Tyler Conklin NYJ 3%
5. Jonnu Smith Ne 1%

Evan Engram (JAC)
Danh sch: 21 ph?n tr?m

B?t c? ai vi?t c?t ny nn ?? ?? c?p ??n Engram trong bi vi?t tu?n tr??c. Chng t?i ?ang tm ki?m b?t c? ai ?? lm ?i?u ny. D sao, Engram ?? c m?t tu?n th? 2 m?nh m? ch?ng l?i Colts x?u, b?t ???c b?y trong s? tm m?c tiu trong 46 yard. Anh ?y ?? ph v? 80 ph?n tr?m s? tham gia c?a tuy?n ???ng trong c? hai tr ch?i ma gi?i th?ng th??ng.

M?c d m?c tiu n?m 2022 c?a Engram, t? l? 15,5 ph?n tr?m c?a Engram ?? l?i r?t nhi?u ?i?u mong mu?n, anh ta ?ang ch?y r?t nhi?u tuy?n ???ng v ?? ???c s? d?ng trong khe trn 37 ph?n tr?m cc tuy?n ???ng c?a anh ta trong th?i gian ??u. ?ay s? kh?ng ph?i l l?n ??u tin m?t k?t thc ch?t ch? ?? thnh c?ng Doug Pederson'hnh vi ph?m t?i.

Juwan Johnson (KH?NG)
Truy?n hnh: 0 ph?n tr?m

M?i ng??i ?? kh?ng ch y ??n l?i khuyn c?a chuyn m?c ny vo tu?n tr??c ?? ch?n Johnson, k?t thc ch?t ch? c?a Saints Route, v??t qua, hi?n c 12 m?c tiu qua hai tr ch?i. M?c tiu 18,5 ph?n tr?m c?a Johnson cho m?i t?c ?? ch?y tuy?n l ?? t?t cho m?t ty ch?n pht tr?c tuy?n.

M?t k?t thc ch?t ch? c v? l?n, c v? kh ch?u, ng??i ?ang b? nh?m vo san kh?ng ph?i l m?c tiu t? b? t?i t? nh?t cho nh?ng ng??i co vo v? tr cu?i cng.

K?t thc ch?t ch? khc ?? ??i hnh

Logan Thomas (14 ph?n tr?m): Thomas ?? ch?ng ki?n ??s? tham gia gia t?ng trong hnh vi ph?m t?i vui v? c?a Washington trong Tu?n 2 ch?ng l?i Lions. T? l? tham gia 61 ph?n tr?m c?a anh ?y l m?t s? gia t?ng r? r?t trong tu?n 1; C?u chi?n binh ?? b?t ???c ba trong s? n?m m?c tiu trong 37 yard v m?t c ch?m bng ch?ng l?i Detroit. Thomas ?ang ???c n?i l?ng vo vai tr ton th?i gian trong hnh vi ph?m t?i c?a cc ch? huy sau khi b? ch?n th??ng cu?i ma tn kh?c vo n?m 2021. ??ng ng?c nhin n?u vi?c tham gia tuy?n ???ng c?a anh ?y t?ng t?i 90 % trong vi tu?n t?i. M?t hnh vi ph?m t?i ? Washington, trong s? cc nh l?nh ??o gi?i ??u v? t? l? v??t qua d? ki?n ??c th? t?o ?i?u ki?n cho vi?c s?n xu?t c th? s? d?ng cho Thomas ngay c? khi anh ta v?n l l?a ch?n th? ba ho?c th? t? trong hnh vi ph?m t?i.

Tyler Conklin (3 ph?n tr?m): Conklin l nh?ng tuy?n ???ng c? ?i?n m anh ?y ?? ch?y ? ? kh?ng ph?i l l?a ch?n gi? t??ng trong cc gi?i ??u 12 ??i sau h?n, n?i day t? b? c th? l c?n c?i. Conklin qua hai tu?n l m?t trong nh?ng nh l?nh ??o gi?i ??u v?i 90 tuy?n ???ng chuy?n trong m?t hnh vi ph?m t?i c?a my bay ph?n l?c n?ng. Kh?i l??ng tuy?n ???ng ? ?? chuy?n thnh 14 m?c tiu (v 10 l?n b?t trong 56 yard v m?t c ch?m bng). B?n c th? lm ?i?u t?i t? h?n?

Jonnu Smith (1 ph?n tr?m): T?i c th? xc nh?n Smith v?n ? trong gi?i ??u. Trn th?c t?, anh ta ?ang lm m?t ?i?u k? l? khi anh ta ch?y m?t s? tuy?n ???ng v nhn th?y cc m?c tiu. Smith lu?n l m?c tiu trn m?i tuy?n ???ng All-Star-s? tho?i mi l?nh lng cho nh?ng ng??i ?? phc th?o anh ta nh? m?t ng??i b?t ??u gi? t??ng trong nh?ng n?m qua. ?i?u ? ?? kh?ng thay ??i. Smith ?? nhn th?y m?t m?c tiu trn 23,3 ph?n tr?m cc tuy?n ???ng c?a mnh trong hai tu?n (trong khi Th? s?n Henry ?? ???c nh?m m?c tiu trn 7,6 ph?n tr?m cc tuy?n ???ng c?a mnh). Tuy nhin, Smith v?n l m?t l?a ch?n tuy?t v?ng.

Kicker

Wil Lutz (KH?NG)
Danh sch: 11 ph?n tr?m

??ng b?n kho?n v? chuy?n ?i ch?i Tu?n 2 km c?a Lutz v?i Tampa. Kh?ng c kicker v? ?i?u ny ho?c b?t k? hnh tinh no khc s? pht tri?n m?nh trong k?ch b?n tr ch?i c m?ng ?. Nhn ??n Tu?n 1, khi Lutz th?c hi?n hai trong s? ba l?n th? c?a mnh v?i nhi?u k?ch b?n tch c?c v? pha mnh.

Bay gi? anh ?y ??m nh?n m?t ??i Carolina cho php m?c tiu nh?t c? g?ng trong hai tu?n (8). Tuy nhin, cc Thnh t?i t? l tu?n tr??c ch?ng l?i Bucs, h? nn c hnh d?ng t?t h?n nhi?u tr??c m?t ??i Panthers kh?ng khi?p. Lutz ch?c ch?n ph h?p v?i qu trnh kicker trong tu?n 3.

Nh?ng ng??i ? khc vo ??i hnh

Graham Gano (3 ph?n tr?m): GANO nn h?u ch nh? m?t ty ch?n pht tr?c tuy?n Tu?n 3 ch?ng l?i Dallas. Ng??i kh?ng l? hi?n ?ang yu thch nh ba ?i?m v c r?t t ly do ?? tin r?ng ng??i G s? theo ?u?i cc ?i?m ch?ng l?i Cooper Rush v Cowboys. Dallas g?n li?n v?i Carolina trong vi?c cho php tm m?c tiu cao trong gi?i ??u c? g?ng ??n Tu?n 2.

Cade York (24 ph?n tr?m): Tan binh ?? c m?t tu?n th? 2 ch?ng l?i Jets, th?c hi?n n? l?c m?c tiu ??n ??c c?a anh ?y trn ???ng ??n b?y ?i?m gi? t??ng (anh ?y ?? b? l? m?t ?i?m quan tr?ng h?n). York s? ???c h??ng l?i t? k?ch b?n tr ch?i trung l?p v tch c?c trong m?t tr ch?i xem Browns nh?p vo l m?c yu thch ba ?i?m. Steelers ?? cho php m?c tiu th?c ??a th? tm c? g?ng trong hai tu?n.

Matt Amendola (0 ph?n tr?m): Amendola ?? hon thi?n t?t trong l?n ra m?t Chiefs c?a mnh vo tu?n tr??c. Anh ?y ?? th?c hi?n c? hai m?c tiu th?c ??a c?a mnh v c? ba ?i?m b? sung c?a anh ?y. N?u Harrison Butker . Cc t tr??ng l 5,5 ?i?m yu thch ch?ng l?i Colts.

Phng th?

??i v?i phng th? pht tr?c tuy?n Tu?n 3 t?t nh?t, h?y xem Gary Davenport's Get Stow.


URL ngu?n: https://www.2ilt.com/article/waiver-wired/waiver-wire-week-3-its-ime-react