Tải điểm ...
Bryan de la Cruz

cá cược De la cruz'ing đến cuối

Jorge Montanez nhấn mạnh Bryan de la Cruz, Oswaldo Cabrera và những người khác khi anh ta quét qua dây từ bỏ để tìm kiếm sự trợ giúp của thể loại.
Hơn
Albert Pujols
Brad Johnson xem xét các tin tức quyền lực mới nhất bao gồm các chiến công của Thẩm phán và Pujols, Bats nóng bổ sung và một loạt các chấn thương mới.
Hơn
Carlos Santana
Sự từ bỏ tuần này có dây làm nổi bật một số kẻ có thể giúp bạn tăng cường độ dài nhà.
Hơn

Lựa chọn hàng đầu hôm nay

Nhận một lợi thế cạnh tranh và chọn đặt cược tốt nhất của bạn với các lựa chọn hàng đầu của ngày hôm nay từ các chuyên gia.

Nhận thêm lựa chọn
NY, NJ, PA, IA, IN, IL, CO, MI, VA, WV CHỈ. 21+. T & C áp dụng.
Vấn đề đánh bạc? Cuộc gọi 1-800-gambler
Cột MLB
Thêm cột MLB