Leonard Fournette
Stephen Lew-USA Today Sports
B?ng x?p h?ng NFL

nhan đinh bong đa hom nay Tu?n 3 B?ng x?p h?ng bng ? gi? t??ng

C?p nh?t vo ngy: 22 thng 9 n?m 2022, 1:17 PM ET

? l ma NFL v ?i?u ? c ngh?a l b?n ?? c c? h?i ? m?c 100.000 ?? la v?i?m ch? nh?t 7. D? ?on nh?ng g s? x?y ra trn bng ? t?i Ch? nh?t v theo d?i ?? xem b?n c ph?i l ng??i chi?n th?ng l?n ti?p theo kh?ng.B?m vo ?ay?? b?t ??u v?i ?ng d?ng d? ?on th? thao NBC.

Leonard Fournette nh?m m?c ?ch cung c?p nh?ng l?n ch?m bng ??u tin c?a mnh vo n?m 2022, Austin Ekeler gc ?? cho l?n ch?m bng ??u tin c?a anh ?y ch?ng l?i Jaguars, v Nick Chubb cho ?n m?t tr?n ??u phan chia trong Steelers.

? v? tr ti?n v?, Anh em h? Kirk c v? nh? s? tr? l?i t? ch??ng trnh kinh d? t?i th? Hai tu?n tr??c, v Kyler Murray Hy v?ng s? xay d?ng k?t thc m?nh m? c?a mnh ??n Tu?n 2.

Trong hng ng? ng??i nh?n, ??i Tyalet c? g?ng gi? nng ch?ng l?i cc ha ??n, Amon-Ra St. Brown c? g?ng ti?p t?c x?p ch?ng ln cc cu?c ti?p ?n ? Minnesota v Keenan Allen M?t A Tr? v? so v?i Jaguars.

Ln ???ng may, George Kittle s?n sng ?? ra m?t n?m 2022 c?a anh ?y t?i Denver v Zach Ertz s?n lng cc cu?c ti?p ?n d? dng so v?i Rams.

B?ng x?p h?ng tu?n 3: Ti?n v? | Ch?y l?i | My thu r?ng | K?t thc ch?t ch?/kickers/phng th?

.

.


URL ngu?n: https://www.2ilt.com/article/nfl-rankings/week-3-fantasy-football-rankings