Tải điểm ...

Bailey Ober

ltd 11 Tuần trước: Tay Ober Baton

Seth Trachtman nhìn vào các trận đấu ném bóng hàng đầu cho tuần cuối cùng của mùa giải thường xuyên của MLB, bao gồm hai lần bắt đầu cho Bailey Ober.
Hơn
Cột MLB
Thêm cột MLB