Tyler Van Dyke
Jerome Miron-USA h?m nay th? thao
L?p d? th?o NFL

lịch thi đấu vòng world cup 2022 Tu?n 4 Bo co c? phi?u CFB Devy/Dynasty/C2C

C?p nh?t vo ngy: 26 thng 9 n?m 2022, 10:34 PM ET

D? tr? ln

Emeka Egbuka, WR, Bang Ohio - L?p 2024

M?t c?u th? m t?i ?? r?t ho h?ng v?i ?i?u ? vo ngy 21 thng 4, t?i ?? c?t m?t qu?ng co ??u v?t c? theo phong cch Jim Cornette trn cc ??ng nghi?p CFF-Sicko ??ng nghi?p c?a t?i v? s? bu?n b? c?a t?i r?ng s? ??c quy?n kh?ng b? c?n tr? m t?i ?? c trn Emeka Egbuka (6'1/205) Trong su?t cc gi?i ??u c?a t?i ?? b? thch th?c b?i nh?ng ng??i khc ?ang c? g?ng t?p trung vo ng??i ng? WR s? 1 n?m 2022. T?i kh?ng c ai trong s? ?, v t?i hi?n ?ang s? h?u 10 c? phi?u CFF/C2C c?a WR ??t ph c?a WR c?a??u ma - Eazy -e.M?c d t?i kh?ng c ni?m vui trong cu?c t?p tr?n, v s? c?ng hi?n kh?ng ng?ng c?a t?i cho ??c gi?, t?i ?? c? g?ng ghi l?i t?ng m?c tiu m Egbuka nh?n ???c ??i v?i Wisconsin vo th? B?y.

Anh ta d?n ??u ??t n??c tnh theo san trn m?i tuy?n ???ng ? m?c 4,13 y/rr v chia r? ??ng ??u gi?a khe v r?ng. EE di chuy?n v?i m?t s? tr?i ch?y ph? bi?n gi?a nh?ng ng??i ch?i trong ph?m vi 6'1/185, nh?ng anh ta l 205 pounds, cho php anh ta l?c nh?ng ng??i ch?i trong l?nh v?c m?. Egbuka b??c vo ma gi?i x?p th? 28 t?ng th? trong Campus2Canton.com ADP v ??ng sau s? 2 Danh sch Feaks ??ng ??i v ng??i th?a k? c?a NFL WR Hong gia Marvin Harrison Ng??i ch?i Jr. T?i s? ??a anh ?y ??n bay gi? bao g?m Penn State WR Parker Washington, Clemson RB Will Shipley, Alabama WR Jermaine Burton, TCU WR Quentin Johnston v ngay ? v?i UNC WR Josh Downs trong top 15 ti s?n t?ng th? c?a Devy/C2C ti?n v? pha tr??c.

Ja'Corey Brooks, WR, Alabama - L?p 2024

M?t ng??i nh?n khc m t?i c hy v?ng Sky High khi b??c vo n?m 2022, Brooks ?? c m?t kh?i ??u ch?m ch?p, ch? b?t ???c 4 trong s? 8 m?c tiu trong 62 yard trong ba tr?n ??u tin. Tuy nhin, anh ta ?? tham gia s?m v th??ng ch?ng l?i Vanderbilt, n?m b?t ???c 6 trong s? 7 m?c tiu trong 117 yard v hai l?n ch?m bng trong khi thi?u m?t TD th? ba s? khi?n c? phi?u c?a anh ta th?m ch cn cao h?n v? gi tr? s?c s?. ?ay l m?i m?c tiu Brooks nh?n ???c vo cu?i tu?n ny. L?u y t?n su?t anh ta ???c nh?m m?c tiu vo ? ??a th? hai c?a Alabama, nh? th? OC Bill O'Brien ?? th? nghi?m anh ta ?? xem li?u anh ta c th? x? ly m?t vai tr ??c tr?ng kh?ng.

Brooks ?? s? d?ng cc ??ng tc ni l?p v di chuy?n trn c? hai l?n ti?p nh?n TD c?a mnh v c th? s? d?ng th? ch?t c?a mnh ?? r?ng nh?ng ng??i ch?i ? bn ngoi. Vo lc 6'2/196, anh ?y l m?t m?c tiu l?n, th?c hi?n m?t c?ng vi?c t?t l ng?y trang th?i gian ngh? ng?i c?a anh ?y ? ?ay, nh?ng kh? n?ng ?nh b?i cc gc c?a Sec Caliber Downfield s? l ?i?u cu?i cng quy?t ??nh d? th?o v?n Brooks cu?i cng ch? huy. T?i l?c quan nh? n c ???c trn Brooks, nh?ng t?c ?? sau c?a anh ?y ?ang b? nghi ng?.

KenDre Miller, RB, TCU - L?p 2023

T?ng th? t?ng th? RB27 trong cc gi?i ??u Devy/C2C ?? th?c hi?n m?t c?ng vi?c tuy?t v?i trong hnh ??ng h?n ch? ??ng sau Zach Evans. Tuy nhin, khi Evans ?i xu?ng, c?u tuy?n d?ng ba sao ?? c m?t c st vo cc ho?t ??ng t?ng ln trong tr??ng quay c?a ?y ban HC Gary Patterson tr??c ?ay. ?ng ?? pht tri?n m?nh nh? m?t l?a ch?n chnh, g?p rt 83 l?n trong 623 yard, 7,5 YPC, t? l? gi?i quy?t b? h?ng 34% v 5,06 yard d?n ??u qu?c gia sau khi ti?p xc. N?m nay, anh b??c vo ma gi?i v?i t? cch l ng??i d?n ??u tr??c Emari DeMarcado v Louisiana chuy?n Emani Bailey, ch? nh?n ???c 8 mang trong 52 yard v 6,5 yPa so v?i th?p Colorado trong tr?n m? mn. Tuy nhin, th? b?y ch?ng l?i ??i th? trong bang SMU, anh ta ?? x to?c 139 yard trn 16 mang cho 8,7 yPa v m?t c ch?m bng trong khi ph v? su c t?c bng v ph v? b?n l?n ch?y n?i b?t 15+ san ?n t??ng, nh? th? hi?n ? ?ay:

V?i s? bng n? v kh? n?ng t?o ra cc gc x?u cho nh?ng ng??i ?nh b?i, cho php anh ta ph v? cc c t?c bng v?i kch th??c c?p ?? NFL c?a mnh (6'0/220), t?i ngh? Miller ?ang tham gia vo n?m 2023 RB10 c?a t?i ngay bay gi? v?i phng ?? di chuy?n ln.

Troy Franklin, WR, Oregon - L?p 2024

M?t tri?n v?ng b?n sao cao, ng??i ???c ?nh gi l WR3 t? l?p 2021 theo 247Sports, Franklin l m?t trong nh?ng b? ba r?ng l?n ?? tham gia Oregon ma tr??c, v?i Dont'e Thornton v Kris Hutson l hai ng??i kia. Franklin thi?u kh? n?ng ch?i l?n c?a Thornton v s?n xu?t t?ng th? c?a Hutson, ng??i ?? v??t qua anh ta t? 419 ??n 209, nh?ng Franklin ?? ghi l?i 308 snaps t?n c?ng v nh?n ???c 32 m?c tiu khi anh ta thch nghi v?i tr ch?i ??i h?c. V?i OC Kenny Dillingham m?i ti?p qu?n t? HC Mario Cristobal b?o th?, Franklin ?? nhanh chng leo ln b?ng x?p h?ng ?? sau c?a Presleg v trung bnh 51 snaps m?i tr ch?i khi Oregon bn ngoi WR1. Mn trnh di?n c?a anh ?y trong n?m nay ?? g?n nh? hon h?o, n?m b?t 20 trong s? 21 m?c tiu trong 339 yard, 17 YPC v hai l?n ch?m bng trong khi trung bnh 3,05 yard m?i tuy?n ???ng.

Trong v? k?ch ny, Franklin ch? ??i h?u v? xoay h?ng sau ? t?o ra m?t s? ph v? s?c nt ?? t?o ra s? tch bi?t trong bu?i ti?p tan ch?m bng di ch?ng l?i Wazzu.

V t?t nhin ai c th? qun ?i s? ?nh b?t kh?ng h?p d?n so v?i BYU vo tu?n tr??c:

Franklin b??c vo ma gi?i khi WR34 trong C2C ADP v ?? t?ng th? 2024 NFL Draft WR x?p h?ng cao h?n b?t k? ng??i ch?i no khc trong l?p so v?i gi tr? t?ng th?ng. T?i c th? l m?t cht pha tr??c ? ?ay, nh?ng t?i ngh? Franklin x?ng ?ng ???c th?c hi?n trong ph?m vi t?ng th? th? 10-12 n?m 2024 Devy Drafts, khi?n anh ?y tr? thnh m?t l?a ch?n vng m?t trong cc ??nh d?ng ?.

Miyan Williams, RB, Bang Ohio - L?p 2023

Nh?ng tiu c?c r?t d? dng ?? ch? ra v?i Williams - anh ta h?i m?p m?p ? 5'9/220 v thi?u t?c ?? di ch? ph v? m?t l?n ch?y h?n 25 yard trong s? nghi?p. Tuy nhin, nh?ng g anh ta lm l t?n c?ng l? h?ng b?ng m?t tam ly xu?ng d?c, m?t cch c?t xn hon ton khen ng?i cch ti?p c?n ch?i l?n, m??t m h?n c?a Treveyon Henderson. Khung nh? g?n c?a Williams l mi?n nhi?m v?i cc c t?c bng v c s? khc bi?t l c t? l? gi?i quy?t b? h?ng cao h?n b?t k? RB no khc trong Big Ten n?m ngoi. ??i v?i m?t s? quan ?i?m v? phong cch ch?y c?a anh ?y cho ng??i kh?ng quen bi?t, t?i ?? ghi am m?i m?t trong s? 11 ng??i c?a anh ?y ?? b?n th??ng th?c:

M?c d kh?ng th?c t? khi xem Williams l m?t NFL Draft RB hng ??u, anh ?y x?ng ?ng ???c t?n tr?ng h?n r?t nhi?u so v?i vng th? 36 c?a d? th?o kh?i ??ng ch??ng trnh vo thng N?m. Lm th? no anh ta ?i?u hnh d?u g?ch ngang 40 yard s? ?i m?t ch?ng ???ng di trong vi?c xc ??nh c? phi?u NFL Draft c?a mnh, b?i v anh ta c ??i chan nhanh chng v lin t?c tr?ng ph?t nh?ng ng??i theo d?i c?a anh ta theo cch m t?i ngh? c th? chuy?n thnh vai tr hai ng??i Trong NFL n?u m?i th? b? ph v? ?ng v?i Williams.

C? phi?u xu?ng

Caleb Williams, QB, USC - L?p 2024

L m?t ng??i s? h?u Caleb trong ba gi?i ??u tri?u ??i, t?i l m?t fan ham m? l?n v? kh? n?ng c?a anh ?y. Tuy nhin, ngay c? nh?ng ng??i theo ??o Williams M? c?ng ?? quen v?i anh ta c nh?ng sai l?m trn ???ng ?i, v?i tr?n ??u v?i Baylor ma tr??c ??n v?i tam tr. Tr ch?i c?a USC ch?ng l?i bang Oregon l m?t cu?c t?n c?ng m Trojans ?? may m?n rt ???c 17-14 v?i Williams hon thnh 16 trn 36 trong 180 yard, 5,0 yPa v m?t l?n v??t qua TD nh?ng b? n?n nhan b? gi?m 20% ngoi vi?c gi? t? l? gi?m 20% ngoi vi?c n?m gi? 20% Qu? bng trong 3,56 giay m?i gi?t n??c khi th? c?p c?a bang Oregon ?? lm r?t t?t vi?c ph? kn m?t Quan ?on USC WR ti n?ng. M?c d th?t kh ?? th?c s? h? g?c Williams khi xem xt ti?m n?ng cao trn b?u tr?i c?a anh ?y, mn trnh di?n ny mang ??n cho nh?ng ng??i lm vi?c cho Quinn Ewers Truthers ngoi kia, nh?ng ng??i ngh? r?ng cnh tay tn l?a c?a Texas Gunslinger ph h?p h?n v?i NFL.

Tyler Van Dyke, QB, Miami - L?p 2023

Trong tu?n th? hai lin ti?p, Tyler Van Dyke ??a ra m?t stinker c th? ch?ng nh?n, ??n m?c Jake Garcia nh?n ???c nh?ng g m ?m ??ng Miami t th?a th?t c th? t?p trung vo gi?a m?t m?t mt nh?c nh? tr??c bang Middle Tennessee. Qu nhi?u cho Miami ?? tr? l?i, v Van Dyke ?? ???c trao m?t l?p t?n c?ng tn b?o 44,9 PFF sau khi hon thnh 16 trn 32 ???ng chuy?n trong 138 yard, 4,3 yPa v t? l? 1 trn 2. Trong Tu?n 2 ch?ng l?i Hoa h?u mi?n Nam, anh ta ?? c t? l? ch?i ?ng gi 2 ??n 3 trong khi ki?m ???c m?t l?p v??t qua 56,9 ?ng th?t v?ng, th?c s? th?p h?n so v?i l?p 57.1 ?ng kinh ng?c t??ng t? c?a anh ta v?i Texas A & M tu?n tr??c. Van Dyke ?? ???c ch?n ? vng 5 c?a d? th?o C2C 12c kh?i ??ng ch??ng trnh vo thng 5 ny, m?t l?a ch?n m v? c? b?n b?n c th? th?p sng trn l?a ngay bay gi? v Van Dyke kh?ng c gi tr? th??ng m?i.

Phenoms sinh vin n?m nh?t

Jadyn Ott, RB, Cal - L?p 2025

C?u th? sinh vin n?m nh?t c?a tu?n ch?c ch?n l Cal RB Jaydn Ott, ng??i ?? mang theo 19 l?n cho m?t kho?ng cch g?n nh? 274 yard, 14,4 ypc (!) V ba l?n ch?m bng trong tr?n ??u 49-31 c?a Arizona vo th? B?y. T?i ?? nm m?t vi l?n ch?y c tc ??ng nh?t c?a OTT t? cu?c thi, h?y s?n sng:

Kh? n?ng ?nh nh c?a anh ta c th? s? th?y ???c, nh?ng OTT c?ng cho th?y s? kin nh?n khi xc ??nh nh?ng l? h?ng no ?? ?nh v elusivity trong san ng?n khi m?t lineman t?n c?ng th?i m?t nhi?m v?. T?m nhn c?a anh ?y v? c nm quy IV ?? c?t v t?ng t?c th?ng qua m?t l? h?ng v?n ?ang pht tri?n l ki?u ch?y theo h??ng t?c ?? m b?n thch th?y khi cn l sinh vin n?m nh?t. OTT c r?t nhi?u Buzz Tr?i Presleg nh?ng gi? anh ?y ?? th? hi?n s? bng n? t?m c? NFL ch? trong tr ch?i s? nghi?p th? t? c?a mnh.

Barion Brown, WR, Kentucky - L?p 2025

??c gi? c?a c?t ny c th? nh? l?i vi?c ?? c?p ??n ??ng ??i c?a Brown (6'1/166) Dane Key tu?n tr??c. Vang, trong tu?n ny, Barion Brown, sinh vin n?m nh?t b?n sao c?a Key, ng??i ?? kho lo ch?p l?y m?t cay thnh gi sau ?? ??t th? c?p NIU cho m?t c ch?m bng 70 yard.

Trong v? k?ch ny, anh ta b?t ???c m?t mn hnh WR v theo d?i vi?c ch?n ??n khu v?c k?t thc:

Trong khi Brown ?? ghi ???c hai tr?n ??u 45 v 56 san tham gia tr?n ??u v?i NIU, th b?n l?n b?t bng c?a sinh vin n?m nh?t, mn trnh di?n 102 yard l l?n ??u tin Kentucky WideOut ?? gi?i thi?u th? k? trong tr ch?i ??i h?c. Brown ?ang tnh trung bnh 2,48 y/rr v ?? trnh ???c su c t?c bng trong 13 l?n ti?p khch v?i t? l? gi?i quy?t 46% r?t h?a h?n. Brown l m?t sinh vin n?m nh?t hng ??u top 10 theo 247Sports v ?ang trn ???ng ?ua NFL n?u anh ta c th? pht tri?n thnh khung 166 pound c?a mnh m?t cht.


URL ngu?n: https://www.2ilt.com/article/nfl-draft-grades/week-4-cfb-devydynastyc2c-stock-report