Patrick Mahomes
Matt Kartozian-USA h?m nay th? thao
Cc kh?i xay d?ng DFS

lịch đấu vòng loại world cup 2022 việt nam Kh?i xay d?ng DFS: Tu?n 3 S? c? t??ng t??ng

C?p nh?t vo ngy: 23 thng 9 n?m 2022, 11:17 AM ET

? l ma NFL v ?i?u ? c ngh?a l b?n ?? c c? h?i ? m?c 100.000 ?? la v?i?m ch? nh?t 7. D? ?on nh?ng g s? x?y ra trn bng ? t?i Ch? nh?t v theo d?i ?? xem b?n c ph?i l ng??i chi?n th?ng l?n ti?p theo kh?ng.B?m vo ?ay?? b?t ??u v?i ?ng d?ng d? ?on th? thao NBC.

Ti?n v?

Ph?n

Anh em h? Kirk

Anh em h? ?? th?t b?i vo t?i th? Hai nh?ng Vegas ?ang d? ?on s? ph?c h?i. Ng??i Viking c t?ng s? ??i cao nh?t c?a b?ng x?p h?ng chnh v ph?i ??i m?t v?i m?t hng phng th? cho php chn l?n ch?m bng cho ??n nay.

Minnesota ?? l m?t ??i khc d??i Kevin O'Connell V t?i hy v?ng ng??i ch?i DFS s? ti?p t?c ?ng h? ??i hnh so v?i Detroit. M?i quan tam duy nh?t c?a t?i v?i anh em h? s? l thi?u ?u t. K? t? ??u n?m 2021, anh c m?t tr ch?i 30 ?i?m.

Josh Allen

Bao g?m c? playoffs, Allen ?? ??ng ??u 30 ?i?m DraftKings trong m?i b?n tr?n ??u ?? qua c?a mnh. Anh ta c th? ?? ?i 40 trong tu?n 2 n?u Titans ?? chi?n ??u.

Cc d? lu?t ???c x?p h?ng ??u tin trong NFL v? t? l? v??t qua d? ki?n ??v h? ph?i ??i m?t v?i hng phng th? Miami ???c ??t cu?i cng theo san m?i l?n v??t qua v san m?i l?n ch?i cho php.

Pivots

Patrick Mahomes

B?t c? lc no Mahomes s? n?m ngoi hai ho?c ba ti?n v? hng ??u, t?i mu?n mua Dip. Cc t tr??ng ??ng th? hai trong NFL v? t? l? v??t qua d? ki?n ??v Mahomes ?ang ch?i m?nh h?n m?t cht trong n?m nay. Per Pro Football Focus, t? l? nm th?i gian l?n v ?? sau m?c tiu trung bnh c?a anh ?y ??u t?ng so v?i n?m 2021.

Jared Goff

X?p ch?ng tr ch?i Min/Det b?ng cch ghp n?i anh em h? v?i Justin Jefferson v ch?y n tr? l?i v?i Amon-Ra St. Brown S? l m?t trong nh?ng kh?i ??u ph? bi?n nh?t cho m?t ??i hnh trong tu?n ny. ?? c ???c s? ??c ?o, cch t?t nh?t ?? ti?p c?n tr ch?i ny l t? pha Detroit. Goff ?? nm su ?i?m trong su?t hai tu?n v c? hai tr ch?i c?a Detroit ?? ??t t?ng c?ng 73.

Ch?y l?i

Ph?n

Dalvin Cook

Cook l m?t c?ng vi?c tr? l?i v?i t?ng s? nhm ng? y cao. Anh ?y c?ng l m?t ng??i yu thch su ?i?m ? nh. ?ay l m?t ?i?m ?ng kinh ng?c cho anh ta, nh?ng l?nh v?c ny ch?c ch?n s? nh?n ra ?i?u ?.

David Montgomery

Montgomery ?? ch?ng ki?n ??71 ph?n tr?m trong s? cc g?u ch?y tr? l?i v c 21 ph?n tr?m c? ph?n m?c tiu. Anh ?y c?ng ?? chi?m l?nh l?nh v?c ny v?i 86 ph?n tr?m s? l?n xu?ng th? ba c?a ??i. Montgomery l ba l?n tr? l?i r? nh?t trn b?ng x?p h?ng v anh ta ph?i ??i m?t v?i ng??i Texas.

Pivots

Christian McCaffrey

C l? chng ta ?? qua nh?ng ngy c?a McCaffrey l ?o m?ng hay nh?t ch?y tr? l?i ?? ?i b? trn tri ??t, nh?ng ch? s? ngo?i vi c?a anh ta v?n cn m?nh m?. Anh ta ?? ki?m ???c 83 ph?n tr?m c?a Carolina ?ang ch?y tr? l?i v ?? ?i?u hnh m?t tuy?n ???ng trn 70 ph?n tr?m c?a Baker MayfieldNh?ng gi?t n??c. ?ay l lo?i kh?i l??ng chng t?i mu?n mua khi tr??ng th?m ch cn lo l?ng t? xa.

Miles Sanders

Sanders ?? l?ng l? n?i ln nh? m?t v? k?ch RB2 m?nh m?. Anh ta ?? nhn th?y hai ph?n ba s? ng??i ch?y tr? l?i c?a Eagles trong khi ch?y nhi?u tuy?n ???ng h?n m?t trong hai b?n sao l?u c?a anh ta. Theo s? li?u th?ng k c?a Gen ti?p theo, anh ??ng th? b?y trong cc san g?p rt d? ki?n.

Tu?n ny, anh ?y l m?t ng??i yu thch ch?m bng so v?i hng phng th? Washington x?p th? 27 trong EPA m?i l?n th? Rush cho php.

My thu r?ng

Ph?n

Amon-Ra St. Brown

St. Brown ?? ch?ng ki?n ??m?t c? ph?n m?c tiu 30 ph?n tr?m v b?t ???c t nh?t tm ???ng chuy?n trong tm tr?n lin ti?p c t? ma gi?i tr??c. ?? c bi?n php t?t, anh ta c?ng c 129 san v?i v? trong kho?ng th?i gian ?. M?u tm tr ch?i s? t?t cho h?n 1.900 yard t? t?i c v 19 l?n ch?m bng n?u n ???c t? ch?c trong c? m?t ma. Thnh Brown l ng??i ???c yu thch ban ??u ?? tr? thnh siu sao ??t ph n?m 2022.

Stefon Diggs

Diggs c 20 l?n b?t trong 270 yard v b?n ?i?m trong hai tr?n ??u. Nhm c?a anh ?y g?n li?n v?i Minnesota v?i t?ng s? cao nh?t trong tu?n. Tr ch?i c t?ng s? cao nh?t trong tu?n l t?t.

M?t combo ng??i nh?n Allen, Diggs v Miami l ?ng c? vin duy nh?t khc cho ng?n x?p ph?n nh?t trong tu?n. Lm m? m?t s? gi tr? ch?y tr? l?i ch?i trong c?ng trnh ? l ph?i.

Curtis Samuel

Samuel hi?n l ng??i nh?n hng ??u c?a ch? huy, nhn th?y 20 m?c tiu trong hai tr ch?i. Anh ta ?? bi?n t?p ? thnh m?t dng 15/133/2 trong khi c?ng ki?m ???c n?m th?. Anh ta s? l m?t l?a ch?n t?m trung ph? bi?n cho ??n khi c? hai trang web ??nh gi anh ta.

Pivots

Juju Smith-Schuster v Marquez Valdes-Scantling

C? hai ng??i nh?n ???c g?n th? hai trn cc t tr??ng trong cc m?c tiu. Chng c?ng l hai ph?n m? r?ng KC duy nh?t v?i t? l? tuy?n ???ng trn 75 ph?n tr?m. Nh?ng ng??i nh?n cc th? l?nh s? ???c trnh trong cc gi?i ??u b?i v, cho ??n nay, h? ?? kh?ng th? ?on tr??c ???c. Cc tuy?n ???ng v m?c tiu ch? ra m?t b? ??i hng ??u r? rng v chng t?i mu?n ??t c??c vo cc m?c tiu yu thch c?a Mahomes.

Christian Kirk

T?ng s? tr ch?i ny ?? gi?m xu?ng cn 47,5, nh?ng ? v?n l m?t trong n?m t?ng s? hng ??u trong tu?n. Dng ny c?ng ?? di chuy?n ba ?i?m c l?i cho Jacksonville, c ngh?a l t?ng s? ??i c?a h? ?? kh?ng b? ?nh h??ng b?i t?ng s? tr ch?i r?i.

Kirk l ng??i nh?n Underdog hon h?o ?? Target, b?i v ti?n v? c?a anh ta s? d?a vo anh ta, v anh ta r?. Trevor Lawrence ?? nhn theo cch c?a anh ?y 18 l?n trong n?m nay, mang l?i cho anh ?y t? l? m?c tiu 27 ph?n tr?m. Tr ch?i LAC/JAC c y ngh?a nh? m?t ng?n x?p th? c?p ho?c th?m ch l m?t ng?n x?p tr ch?i trong cc gi?i ??u san kh?u l?n.

Gabe Davis

Trong Tu?n 1, Davis ?? ch?y m?t tuy?n ???ng trn m?i m?t trong s? nh?ng ng??i b? r?i c?a Josh Allen. Anh ta l m?i ?e d?a sau s?c c?a ??i, trung bnh 16,4 san trn m?i m?c tiu. Davis ?ang c xu h??ng ch?i trong tr ch?i ny, nh?ng chng t?i s? kh?ng bi?t ??n cu?i tu?n. N?u ?i?u ? gi? quy?n s? h?u c?a mnh trong t?m ki?m sot, anh ta s? l m?t tr ch?i gi?i ??u Dunk.

K?t thc ch?t ch?

Ph?n

Mark Andrew

Andrew l k?t thc ch?t ch? duy nh?t v?i chia s? m?c tiu ho?c san kh?ng kh chia s? h?n 30 ph?n tr?m. C? hai ?i?m c?a anh ?y ??u ? trn ng??ng ?. ?ng c?ng d?n ??u t?t c? cc k?t thc ch?t ch? trong cc cu?c ti?p ?n. Th?t ?ng kinh ng?c, anh ta r? h?n 1.000 ?? la so v?i Travis Kelce v? DraftKings.

Tyler Higbee

??ng nhn bay gi?, nh?ng Higbee l nh l?nh ??o gi?i ??u c?a b?n trong cc m?c tiu (20) trong s? nh?ng k?t thc ch?t ch?. B?n ci nhn c?a anh ?y trong vng mu ?? ch? ??ng th? hai Zach Ertz. Higbee kh?ng ph?i l m?t l?a ch?n ??y c?m h?ng, nh?ng anh ?y s? l m?t trong nh?ng v? k?ch tr? ti?n ph? bi?n nh?t trong tu?n ny.

Pivots

Travis Kelce

Kelce s? kh?ng ???c ph? bi?n b?i b?t k? ph??ng ti?n no, nh?ng Andrew nn b??c vo Tu?n 2 v?i l?i th? s? h?u r? rng so v?i anh ta. Ra kh?i m?t tr ch?i 28 ?i?m trong m?t tu?n khi kh?ng c k?t thc ch?t ch? no khc ??ng ??u 17 ?i?m, ?i?u ? c v? h?p ly. M?i quan tam duy nh?t c?a t?i v?i Andrew l m?i tr??ng tr ch?i.

The Ravens c t?ng s? ??i cao th? 11 trong m?t tr ch?i v?i t?ng s? 43 ?i?m. T?i s? ??t c??c vo k?t thc ch?t ch? v?i t?ng s? ??i cao th? ba c?a b?ng x?p h?ng.

Kyle Pitts

? l m?t cu?c ??u tranh cho nh?ng ng??i ?ng h? Pitts trong hai tu?n, nh?ng v?n c nh?ng d?u hi?u tch c?c. Anh ta ??ng th? t? trong s? cc k?t thc ch?t ch? trong chia s? san kh?ng kh v ?? ?i?u hnh m?t tuy?n ???ng trn 82 ph?n tr?m c?a Marcus MariotaNh?ng gi?t n??c. Tr ch?i g?n c?ng hon h?o cho anh ta.

Khi s? lay lan n?m d??i m?t m?c tiu th?c ??a, Pitts ?? ??t trung bnh 13,9 ?i?m ppr m?i tr?n. Khi n v??t ra ngoi m?c tiu th?c ??a cho m?t trong hai ??i, trung bnh c?a anh ?y gi?m xu?ng cn 7,5 ?i?m. Tu?n ny, Falcons l nh?ng con ch b?ng m?t n?a ?i?m ??n Seahawks.

Gi c?a Pitts ?? gi?m xu?ng c? Fanduel ($ 5,600) v DraftKings ($ 4,800). Anh ta c r?t nhi?u s? h?p d?n ??i v?i cc b?n nhp d?a trn kh? n?ng tr? l?i gi tr? c?a anh ta v?i cc l?n ti?p nh?n v kh?ng c?n m?t c ch?m bng.


URL ngu?n: https://www.2ilt.com/article/dfs-building-blocks/dfs-building-blocks-week-3-fantasy-breakdown